Co děláme

O nás

KOMIT slouží jako platforma pro mne a mé kolegy, se kterými v případě komplexních projektů úzce spoluracuji. Díky osobnímu přístupu, který ke klientovi mám, dokáži reagovat na jeho aktuální potřeby a zapojit do svého týmu vhodné designéry, se kterými plníme stanovené cíle projektu.

– Kristýna Strnad Konečná, jednatel & designer

Baví nás rozmanitost designu. Rozhodli jsme se však věnovat projektům kde vytváříme trvalé hodnoty – interiérům & vizuálním identitám. Sledujeme trendy, ale nejsou pro nás stěžejní. Také se nesnažíme být za každou cenu inovativní. Raději sáhneme po nadčasových prvcích které obstojí i za několik let a využíváme je v nových kombinacích. Máme rádi opravdovost materiálů. Co myslíte, budeme si rozumět?

Interiér

 • Na interiéru pracujeme od samotného počátku. V případě potřeby poskytujeme zaměření prostor.
 • Návrhy prezentujeme formou, která je pro dané řešení nejvhodnější. Často začínáme s ruční skicou, vtyváříme moodboard s referencemi a materiály a postupujeme až k fotorealistické vizualizaci.
 • Navrhneme Vám vhodná materiálová řešení a barevnou paletu.
 • Interiér zařídíme kvalitním vybavením a mobiliářem, který vytváříme  na míru do daného prostoru.
 • Součástí návrhu jsou výkresy a dokumentace pro výrobu nábytku a stavební úpravy.
 • Zajišťujeme autorský dohled po celou dobu realizace pro maximální spokojenost klienta.

Vizuální identita

 • Pomůžeme vám nastavit základní grafické prvky značky a jednotného vizuálního stylu.
 • Podrobně si definujeme, co Vaše značka nyní představuje
 • Navrhneme, jak by ji zákaznící měli identifikovat a čím se má odlišovat od konkurence.
 • Vytvoříme logo s ohledem na vaše záměření a klientelu.
 •  Vybereme vhodnou sadu písma pro tiskoviny i web.
 • Barevná paleta bude mít svoje odůvodnění a číselnou kodifikaci pro správnou reprodukci na všech prezentačních materiálech.
 • Identitu aplikujeme na tiskoviny a další propagační materiály.
 •  Navrhneme vhodné tiskové techniky pro jednotlivé merkantilie.
 • Zajišťujeme dohled nad tiskem.
 • Na základě nově vytvořené identity Vám vytvoříme prezentační web.