Skaut

Se Skautem spolupracuji na grafickém zpracování vybraných tiskovin a vizuálních identititách různých subprojektů od roku 2015. V tomto roce známý český designér Lumír Kajnar redesignoval logo a navrhl manuál jednotého vizuálního stylu. Byla jsem vybrána do týmu, který bude vizuální identitu Skauta dále utvářet a rozvíjet.

Klient

Junák – český skaut, z. s.

Rok

2015

Design

Kristýna Strnad Konečná

popup image
popup image
popup image